info@mahallemi.net
mahallemi@mahallemi.net

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Mahallemi(ımhellemi), "mim (م‎)" ve  "ha (ﺤ‎)" harflerinin telaffuz edilmesiyle okunur.
Mahallami kelimesi özellikle Mardin ili ile Musul iline kadar varan bölgede bulunan Arapça konuşan insanların kendisine verdiği isimdir. Mahallami Arapçadan ayri bir dil değildir.

"Lisenul Arab" adlı Arapça ansiklopedik bir sözlükte Mahallemi kelimesi farklı şekilde anlatılmaktadır.Tarihte hem şahıs ismi olarak bilinmekte, hem de yer ismi olarak bilinmektedir.Bu Arapça Ansiklopedi, Bahreyn civarında “Mahallem” adı altında  bir su kuyusunun bulunduğunu yazmaktadır.Aynı zamanda Emeviler döneminde "El Mahallemi" bir Nisbe’dir.Örneğin Bursa şehrinden olan bir adama Bursalı deniliyor, veyahut İstanbul’dan olan bir adama İstanbullu.. Burada da "El Mahallemi” adı altında zamanında Emeviler’e karşı isyanlar başlatan bir şahıs  görülüyor.Bu şahıs, Mardin ve civarında bu isyanı yapmış.Mardin ve yöresindeki insanlar ve bunların başındaki insanlara da "El Mahallemi eş Şeybani" denilmiştir.Buradan alınacak sonuç “Mahallemi” kelimesinin en eski tanımlaması Emeviler döneminde önümüze çıkıyor.

İslami kaynaklar ve İslami olmayan kaynaklarda  dahil Mardin ve yöresinde Hz. İsa’dan 800 yıl önceden  bile Arapların yaşadığı bilgisi mevcut.Bu Araplar kimlerdir ? yani nerden gelme?  Eldeki mevcut bilgiler özellikle Beni-Bekr ve Beni-Tağlib denilen iki kabilenin bu bölgede Hz. İsa’dan 800 yıl önce bu bölgeye yerleştiğine dair haber vermektedir.Yani İslam gelmeden önce.. Hatta İncil'de bugün bildiğimiz tahrif edilmiş İncil’de Ahdi Atik bölümünde yani Tevrat ve Zebur bölümünde,Tevrat bölümünde özellikle bu bölgede yaşayan Araplardan bahsediliyor.Roma yazılarında ve Süryani krallığı döneminde yaşanmış olanlarla ilgili bilgiler, Arapların milattan 800 yıl önce Mardin ve civarında  yaşadıklarına dair bilgiler içermektedir ve bu kabilelerin Beni Bekr ve Beni Tağlib Kabileleri olduğunu önümüze sermektedir.Özellikle bugün bildiğimiz Diyarbekir; Diyarı Bekir yani Bekirlerin diyarı, Bekirlerin yurdu, bu Beni-Bekr bin Vail dediğimiz kabile, Beni-Tağlib'te Beni-Vail’dendir. İkisi aynı kabiledendir.Sonuç itibariyle Beni Rabia'ya kadar ulaşıyor.Beni-Rebia Arap toplumunda bilinen, hatta Beni-Bekr ve Beni Tağlib de iyi bilinen topluluklardır.İslam’dan önce de bu bölgelerde bir nevi bir krallık bir devlet oluşturmuşlardır. Tarihte Lahımoğulları denilen bir devlet oluşturulmuş ve bu dönemde Beni-Bekr ve Beni-Tağlib kabileleri Halep'ten tutun Musul’a kadar ki bölgede yaşamış olan kabilelerdir.Mahallemilerin, Mahallemi ismi geçen şahısların tarihte arkasında bir Nisbe daha görülüyor. O da "Eş-şeybani" kelimesi.Eş-şeybani’de beni Şeybe'den geliyor.Beni Şeybe, Beni Bekr’in bir koludur. Sonuç olarak Bekir oğulları bu bölgede yaşamış insanlardır..Tarih boyunca yaşamış ve hala yaşamaktadırlar…

Röportaj :Dç. Bahaeddin Budak 

(Not: Web sitemizde yer alan makale ve içerikler kaynak göstermek şartı ile yayınlanabilir) 

Kaynak:www.mahallemi.net

Comments powered by CComment

Midyat Gündem

Facebook Üyelerimiz

Powered by Supremo Hosting

194751 (150)

Kubik-Rubik Joomla! Extensions