Mahallemi lehçesi ve özellikleri

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

 Mahallemi lehçesi ve özellikleri
En önemli özellik kullandığımız lehçe(Mahallemi lehçesi)..Bugün Arapçayı dil bilimcileri farklı gruplara ayırıyorlar.Mesela Kıltu(Qıltu) grubu ve Iltu grubu diye ayırıyorlar.Kaf() harfinin okuyuş tarzına bağlı bir ayırım yapanlar vardır. Kaf harfi okuyanlarla, Kaf harfi okumayanlar..Kaf harfini Elif() diye okuyan;mesela özellikle Suriye-Şam bölgesi,Lübnan,Mısır bu bölgelerde Kaf’ı okumazlar.Kalb diyeceklerine “elb” derler,Kaf harfini okuyanlar var mesela Mahallemiler –Mardin Arapları Kaf harfini okur.Irak,Kuveyt,Hicaz bölgesi yani Suudi Arabistan bu bölge adeta ikiye bölünmüş yani doğu ve batı diye tasnif yapabiliriz.Aynı zamanda Tunus ve Fas Kaf harfini okuyan gruplardır.Böyle bir ayrıma baktığımız zaman Mahallemi lehçesi Mardin Arapçası Kaf harfini okuyanlar grubuna dahil edebiliriz.Yani hicazi dediğimiz, harici dediğimiz  bir grup içine girer.Ama bugün mesela özellikle ırak’ın en meşhur lehçesi,Bağdat lehçesidir,kaf harfini bizim gibi okumazlar.kaf harfini daha çok “g” ye dönüştürürler.Mesela onlarda Kaf’ı farklı okurlar;Kalbi(Kalbim) diyeceklerine “gelbi” der.Yani o nüans farkı,farklı kabileden geldiğine dair bir bilgidir.

Burada şunu ifade edebiliriz,en fasihi okuyan biziz bu anlamda..Çünkü Kaf’ı tam Kaf okuyoruz.Tabi o’nun haricinde başka bir tasnif daha var.kef’in okunuşu var,mesela bu Kaf harfini okuyan grubun içerisinde “kef” harfini okuyanlar ve okumayanlar var. “kef” harfini kef okuyup veyahut “kef” harfini “çe” okuyanlar var.Mesela ;”eyş tıhki” diyeceğine, “eyş tıhçi” diyor, “k” yi “ç “ olarak okuyor.Bu “eyş tıhçi” diyen grubun,çok sonradan medenileşen bedevilerin olduğunu biliyoruz. ”eyş tıhki” diyenler ise çok eskiden medenileşen Arapların olduğunu biliyoruz.Bu anlamda ilk başta söylediğimiz gibi Beni-Teğlib ve Beni-Bekr  beni-Rabia’dan gelen bu iki soy’un,ta islam’dan önce hatta Hz.İsa’dan 800 yıl önce yerleşen,medenileşen bir arap topluluğunu olduğunu ifade ettim.bu anlamda biz mesela,Mardin Arapları,Mahallemiler,”eyş tıhçi” demezler,”eyş tıhki” derler.Burada yine Kur’an  Arapçasına tabiri caizse daha yakın bir telaffuzumuz var.Şöyle bir tasnifte yapabiliriz;Med okuyuş, uzatma ve kısaltma, kelimelerin uzatılması ve kısaltılması,Irak,Kuveyt,Bahreyn gibi bölgelerde kelimeleri çok kısa tutarlar ve tabiri caizse uzatılacak yerleri kısaltıyorlar ve o şekilde konuşuyorlar.Lübnan,Suriye ve Mısır gibi ülkelerde de ekstra uzatırlar;”keyf helııık” mesala uzatıyor.Oysa öbürü “keyfhelıc” diye kısaltır.Aradaki farkı buradan anlıyoruz.”Keyfhelıc” “”keyf helııık”..Mümkündür “keyf helııık” mümkündür Med-di tabii var burada ama o kadarda uzatılmaması lazım.Biz “keyf “helık” diyoruz,Med-tadii var ve med-tabii’yi kullanıyoruz.Ortada bir lehçemiz var ve en önemli özellik şudur,1. dünya savaşından sonra,bölgeler ayrıldıktan sonra bizler,Türkiye Cumhuriyeti içerisinde kalan Araplar olduk,Arapça eğitimi görmediğimiz halde,Kendi dilimizi muhafaza ettik.Bu anlamda çok önemli bir özelliğe sahiptir.Yani Arapça eğitimi görmediği halde kendi dilini muhafaza etmek,kendi dili nasıl ise öyle kalmış.Ama haliyle Türkçe eğitim gören bir topluluk olduğumuzdan dolayı,arasıra Türkçe kelimeler ve bölgede yaşayan Kürt toplumundan dolayı Kürtçe kelimeler kullanıyoruz dilimizde.Bununla birlikte Mardin Arapçası Kur’an-ı Kerim’e yakınlığı bakımından gerçekten çok güzel ve çok yakın bir Arapçadır.

BU YAZI IN HOLLAND ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DÇ.BAHAEDDİN BUDAK İLE YAPILAN 'MARDİN ARAPLARI VE MAHALLEMİLER' KONULU RÖPORTAJDAN ALINMIŞTIR.(Kaynak gösterilmeden yayınlanması yasaktır)

www.mahallemi.net