Ka ka le tıka
Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Ka ka le tıka

İmmik u Abuk ficcebel

Yeklun iğbez u leben

İmmik tihşi sannora

Abuk yıdık tambora

Abuk yi kiş tayru

İmmik tid i fi ğayru