S - س
info@mahallemi.net
mahallemi@mahallemi.net
Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Sa3ıb:Zor

Sabi:Büluğa ermemiş çocuk

Sabuné:sabun

Sacara:Ağaç

Saf:sıra

Safi:Tertemiz

Sahha:sağlık

Sahıb:Sahip

Sakariyé:Şekerlik

Samara:Fidan

Samıt:Çok kaynamış

San3a,sınayı3:Sanat,sanayi

Sani3:danatçı

Sannor:Erkek kedi

Sannora:Dişi kedi

Sar:yer

Sarvé:selvi

Savb sabuné:Bir dilim sabun

Savb:dilim

Savb:Yön

Savb-1:Taraf

Savf:Yün

Savm:Oruç

Savr:Öküz

Savt:Tarz

Sayd:Av,avlanmak

Sayf:Yaz

Sayyara:Araba

Se3e:saat

Se3leb:Tilki

Seb3e:Yedi

Seb3in:Yetmiş

Sebbé:8gün

Sebbé:Sekiz gün

Sebbı3:yıkamak,durulamak

Sebğe:Boya

Sebı3:Aslan

sebıg:aslan

sedik:gerçekçi

Sef,3ef:Bıkmak

Seh,İséh:Ötmek,Öter

Sehbé:Sel

Sehbé:Sel

Sehiy:Cömert

Sehlé:Keçi yavrusu

Sekil:ağır

Seliq:Bulgur yapımı

Sellé:Sele

Sem:Zehir

Seme helq:

Semeké:Balık

Sen,sınnén:Bilemek

Sen:Kaya

Sendok:sandık

Sené:Sene,Yıl

Séniye:Kız isteme tası

Sept:Cumartesi

Seq:Ayak

Seriğe:Büyük heybe

Sese:Salı

Sesé:Üç

Sésin:Otuz

Sevcé:Kurumuş ağaç dalları

Sévır:Bilezik

Sevi:Düz

Sı3edé:Mutluluk,saadet

Sıb:Sabah

Sıbbén,İsıbbun,Tisıbbune:Dedikodu

Sıbı3:Parmak

Sıccedé:seccade

Sıd,sıddıl beb:kapıyı kapatmak

Sıd:Kapat

Sıdır:Göğüs

Sıfayé:Kayalık

Sıfır:bakır

Sıfra:Sofra

Sıfriyé:yemek kabı

sıgedé:saadet

Sıhtiyené:Naylon sofra

Sıkkar,sıkkarayé:Şeker

Sıkkari pembe:Şeker pembesi

Sıkkin:bıçak

Sıkt:gerçek

Sıla:Namaz

Sılatin:Sultanlar,padişahlar

Sılfé:Elti

Sılfé:Elti

Sılh:barış

Sılk:ip

Sıllem:Syyar merdiven

Sım:Ağız

Sımbıléyé:sümbül

Sımésımé:

Sımmemiyé:Zehir zıkkım

Sımmeq:Sumak

Sımsım,hıbbıt baraké:Susam

Sın,Mesnün,sıkkin mesnüne:Bilemek,Bilenmiş bıçak

Sınteyn:İki

Sıqé:Sulamak

Sıqıl:Ağırlık

Sır sır:Cırcır böceği

Sırrad:Büyük elek

Sırrek:Kaçıran,hırsız

Sırsara:Ağustos böceği,cırcır böceği

Sırsır-sırsara:Cırcır böceği

Sıtıl:Kova

Sıtra:örtü

Sıttara:tül örtü

Sıtté:Altı

Sıttin:Altmış

Sıved,ısved:kararmak

Sıvyén:yapmak

Siyyad:Avcı

Solucan:düdé

Sora:yüz,suret

Söq:Sür

Sumé:Sarımsak

Suvveq:Çift süren

Suvveq:şöför

Süselığ:Kara yılan

Yorum yaz (0 Yorumlar)

Midyat Gündem

Facebook Üyelerimiz

Powered by Supremo Hosting

Mahallemilerle ilgili Araştırmalar

Mardin Yöresi Takvimi(Bılhıseb)

Mardin Yöresi Takvimi veya Mahallemi Halk Takvimi (Bılhıseb)

Mahallemi (ımhellemi) Halk takvimi, Mardin yöresi, özellikle Midyat civarında yaşayan toplulukların geleneksel kültürel miras olarak nesilden nesile aktardığı doğa olaylarına dayalı birikimlere ve...


Makaleyi Oku

Mardin Arapları & Imhellemiye

Roma yazılarında ve Süryani krallığı döneminde yaşanmış olanlarla ilgili bilgiler, Arapların milattan 800 yıl önce Mardin ve civarında  yaşadıklarına dair bilgiler içermektedir ve bu kabilelerin Beni Bekr ve Beni Tağlib Kabileleri olduğunu önümüze sermektedir.


Makaleyi Oku

Mahallemiler (3.Bölüm)

Bazıları kendilerine bir araştırma yaptıklarını söylüyorlar,ilmi gerçeklere ne kadar yakın olduğunu bilmiyoruz ama 7 milyona kadar bir rakamın olduğunu ifade ediyorlar.Sırf Türkiyede yaşayan Mardin Arapları değil,Dünya genelinde 7 milyondan bahsediliyor.Allahu...


Makaleyi Oku

Mahallemilerin Aslı

 

Ortada bir lehçemiz var ve en önemli özellik şudur,1. dünya savaşından sonra,bölgeler ayrıldıktan sonra bizler,Türkiye Cumhuriyeti içerisinde kalan Araplar olduk,Arapça eğitimi görmediğimiz halde,Kendi dilimizi muhafaza ettik.Bu...


Makaleyi Oku

Mahallemiler 1.Bölüm

Beni-Hilal ve Mahallemiler

Beni hilal hikayesi: meşhur Beni Hilal kabilesi diye bir kabile var.Bu Beni hilal kabilesi Mardin ve yöresinden geçerken 100 hanelik veyahut 100 kişilik bir grup arkada kalıyor ve gerisi devam ediyor,göç etmeğe devam ediyor.Mahalle"miyé" de o mahallede...


Makaleyi Oku

Mahallemilerin kökeni

Mahallemilerin hepsi Arapça konuşuyor ve Meshep bakımından büyük çoğunluğu da Şafii’dir.Yalnız Mardin merkezdekilerin büyük çoğunluğu Hanefidir.Yani tüm Mardin Arapları Şafidir demek doğru değil.

Bu bahsettiğiniz mesele yani “Mahallemiler aslında Arap...


Makaleyi Oku

173392 (126)

Kubik-Rubik Joomla! Extensions