N - ن
info@mahallemi.net
mahallemi@mahallemi.net
Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

Nahora:Kemençe

Nakıs:az

Nar:ateş

Nasib:Nasip

Naşot:Kırkayak

Naşr:Asmak

Nat:Atlamak

Nataha:Hayvan vurması

Natır:beklemek

Nav:Miyav

Nazif:Temiz

Nazra:Bakış

Ne3c:Tabut

Ne3cé:Koyun

Ne3im:Küçük

Ne3le aleyk:lanet olsun

Ne3sé:Uyku

Ne3ş:Tabut

Necverdi:Laciverd

Nédem:Konuşmak

Nefhe:Üflmek

Negeze:ısırdı

Negzé:Isırmak

Néhi:Alçak

Nehid:İşlenmiş taş

Nehliyé:Bal arısı

Nekıd:Başlık parası

Nem:Uyu

Nemus:Namus

Néri:Oğlak

Nétın:Kokmuş

Nevbé:Nöbet

Nevm:Uyumak

Nezlé:Yokuş aşağı,iniş

Nezule:Yokuş aşağı

Nezzeğ:Tomurcuk çıkardı

Nezzıl,tenzil:indir,indirmek

Nezzıl:İndir

Nıcmé:Yıldız

Nıcmıteyn:İki yıldız

Nıdemé:Pişmanlık

Nıflé:yeşilliklerden yapılmış süssleme

Nıfsiyk:Boşboğaz

Nıkeh:Nikah

Nıkkara:Davul

Nıs lire:Yarım altın

Nıs:Yarım

Nıs:Yarım

Nısven:Kadınlar

Nısyén:Unutmak

Nışıf,tenşif:Kurudu,Kurutmak

Nisen:Nisan

Niyé:Niyet

Nur:Nur

Nünü:Azıcık

Yorum yaz (0 Yorumlar)

Midyat Gündem

Facebook Üyelerimiz

Powered by Supremo Hosting

Mahallemilerle ilgili Araştırmalar

Mardin Yöresi Takvimi(Bılhıseb)

Mardin Yöresi Takvimi veya Mahallemi Halk Takvimi (Bılhıseb)

Mahallemi (ımhellemi) Halk takvimi, Mardin yöresi, özellikle Midyat civarında yaşayan toplulukların geleneksel kültürel miras olarak nesilden nesile aktardığı doğa olaylarına dayalı birikimlere ve...


Makaleyi Oku

Mardin Arapları & Imhellemiye

Roma yazılarında ve Süryani krallığı döneminde yaşanmış olanlarla ilgili bilgiler, Arapların milattan 800 yıl önce Mardin ve civarında  yaşadıklarına dair bilgiler içermektedir ve bu kabilelerin Beni Bekr ve Beni Tağlib Kabileleri olduğunu önümüze sermektedir.


Makaleyi Oku

Mahallemiler (3.Bölüm)

Bazıları kendilerine bir araştırma yaptıklarını söylüyorlar,ilmi gerçeklere ne kadar yakın olduğunu bilmiyoruz ama 7 milyona kadar bir rakamın olduğunu ifade ediyorlar.Sırf Türkiyede yaşayan Mardin Arapları değil,Dünya genelinde 7 milyondan bahsediliyor.Allahu...


Makaleyi Oku

Mahallemilerin Aslı

 

Ortada bir lehçemiz var ve en önemli özellik şudur,1. dünya savaşından sonra,bölgeler ayrıldıktan sonra bizler,Türkiye Cumhuriyeti içerisinde kalan Araplar olduk,Arapça eğitimi görmediğimiz halde,Kendi dilimizi muhafaza ettik.Bu...


Makaleyi Oku

Mahallemiler 1.Bölüm

Beni-Hilal ve Mahallemiler

Beni hilal hikayesi: meşhur Beni Hilal kabilesi diye bir kabile var.Bu Beni hilal kabilesi Mardin ve yöresinden geçerken 100 hanelik veyahut 100 kişilik bir grup arkada kalıyor ve gerisi devam ediyor,göç etmeğe devam ediyor.Mahalle"miyé" de o mahallede...


Makaleyi Oku

Mahallemilerin kökeni

Mahallemilerin hepsi Arapça konuşuyor ve Meshep bakımından büyük çoğunluğu da Şafii’dir.Yalnız Mardin merkezdekilerin büyük çoğunluğu Hanefidir.Yani tüm Mardin Arapları Şafidir demek doğru değil.

Bu bahsettiğiniz mesele yani “Mahallemiler aslında Arap...


Makaleyi Oku

173389 (123)

Kubik-Rubik Joomla! Extensions