I,İ
info@mahallemi.net
mahallemi@mahallemi.net
Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

I3di:Koş,koşmak

I3kar:Tarla

I3kus:omuz

I3lem:Alem

I3lıq,me3lok:lamba açmak

ı3rok:Damar

I3tav,tav:Verin,vermek

ı3ti,3ata:ver,vermek

ı3yel:aile

I3zar:Mart

Ib3id:Uzak

Ib3id:Uzak

Ibğar:kapat

Ibın 3em:amca oğlu

Ibın ıhme:Kayınbirader

Ibın:Oğlan

Iblis:İblis,şeytan

Ibnıl3em:Amcaoğlu

Ibnılhalé:Teyzeoğlu

Ibnin:Erkekler

Ibré:İğne

Iccoqet:mımbar

Iccor:Yakacak

Icvemir:Cömert

Idmo3:Gözyaşı

ıflen:falan

ıflen:şunlar

Ifrık:Sür,eline sürmek

Ifriké:Başak

Ifved:Kalp,Gönül

Igbéş:Gelinlik

Igbir:Büyük

Igbir:büyük

Iğrif,ılveşé:Tandır ekmeği

Ihbeyz:Ekmek

Ihkek:Kaşıntı

Ihleq:Ahlak

Ihloq:Bademcikler

Ihmar,ıhmara:Eşek

Ihmar:Erkek eşek

Ihmara:Dişi eşek

Ihsad:Biçmek

Ihsıl:yıkanmak

Iht:Kızkardeş

Ihverz:Yeğen,kuzen

Ihziran:Haziran

Ijdid:yeni

Ijlél:Çamaşır

ık3ud,ké3ıd:Oturmak

Ikbor:mezarlık

ıksir:çok

Iktéb:Kitap

Iktél:Kavga,dövüş

Iktibé:Muska

Ikveyyıs:Güzel

ıl 3inallah:Allah yardım etsin

Il-3inallah:Allah yadım etsin

Ilhéf:Yorgan

ılheq:Yetiş

Ilheq:Yetiş,yakala

Illıh,ılleh:Diğeri

Iltef,meltüf:Dolamak,sarmak

Ilyevm:Bugün

Im3eddel:Kilolu,yapılı

Imbarık:tebrik

Imbavram:Yamuk-yumuk

Imbérhe:Dün gece

Imdellel:sevgili

Imğara:Mağara

Imğenğeşé:Karışıklık

Imhaddé:Yastık

Imhaslé:Musalla taşı

Imhebbé:Sevda

Imheddé:Yastık

Imhellemi(Mahallemi):1-Emeviler döneminde El Muhallem adında Mardin ve civarında isyan yapan bir kişinin adı,2-Bahreyn ülkesinde bir su kuyusunun adı,3-Meşhur Arap kabilesi Beni hilalin bir ordugahı.

Imkas:makas

Imkemmel:bitirilmiş

Imrabba:Yetiştirilmiş

Imsaffat:Kolon-kiriş

Imsemme:Kaliteli,tanınan

Imsevve:yapılmış

Imsık:Tutmak

Imsiné:İbrik

Imtavlan:Uzunca

Imtavpal:Topal

Imzarrabé:Yatak

Incas:Erik

Ingeriyé:Tepsi

Inhél:Dalak

Innevb:Şimdi

ınnevb:şimdi

Ins:İnsan

Insab:sap

Insé:Dişi

Insél:Dil

Insen:İnsan

Int:Sen

Inzul:İnmek

Iramıl:Dul kadınlar

Irce3:Dön

Ircél:Erkekler

Irden:Paça

Irğeyé:Bilye,cilli

Irmadé:Kül

Irmadi:Gri

Irmadi:Gri

Isfercelé:Ayva

Isfuf:saf saf

Isım:İsim

ısım:isim

Iskaka:Cadde

Isleymuniyé:Keltenkele

ısmen ın3em:Bozuk para

Ismen:Para

Isményé:Sekiz

Isményin:Seksen

Isneyn:Pazartesi

Ispırto:Mor

Isrefil:İsrafil

Issellem:Teslim olmak

ıs-sıb:Sabah

Istanb:Vel oyunu bilyelerinin yapıldığı sert taş

Isted:Usta,hoca

Istehbır:Araştırmak

Istehleytu:Arzulamak,istemek,hayal etmek

Istoh:Çatı

Istoh:Dam,çatı

Isvıd:Siyah

Isvıd:Siyah

Iş3ir:Arpa

Işrihe:Yağsız et

Iştah:Dağ yamacı

Iştar:danışmak

Iştara:Satın almak

Iştum:Sövmek

Işveyyé:az

Itbalkat:Boğulma hali

Itfıngé:Tüfek

ıtnevel tarékık:Yola düşmek

Itrab:toprak

Itrek:Türkler

Ityar:Bahçe

Iyyém:günler

Izbat:Şubat

Izbelé:Çöplük

Izbib:kuru üzüm

Izen:Kulak

Izğeyyır:Küçük

Izyara:Ziyaret

İ3eddıd:Ağıt yakmak

İd:El

İdeyn:Eller

İfır,fer:Uçmak,uçtu

İgerrine,moygerrine:Aldırmak,kale almak

İğib Lınhar:Gün batımı

İhıl,hıl:Çözmek

İhır,ıl may har:Akmak,su aktı

İkun:Eğer

İneccıh,ikeşşır:soymak

İpıs,pes,pessın:savurma,dağıtma,aşırı para harcamak

İrub:Maya tutma

İseffıq,Tesfiq:Alkış

İselli:Teselli etmek

İşébıh:Benziyor

İyyar:Mayıs

İze:eyer

Yorum yaz (0 Yorumlar)

Midyat Gündem

Facebook Üyelerimiz

Powered by Supremo Hosting

Mahallemilerle ilgili Araştırmalar

Mardin Yöresi Takvimi(Bılhıseb)

Mardin Yöresi Takvimi veya Mahallemi Halk Takvimi (Bılhıseb)

Mahallemi (ımhellemi) Halk takvimi, Mardin yöresi, özellikle Midyat civarında yaşayan toplulukların geleneksel kültürel miras olarak nesilden nesile aktardığı doğa olaylarına dayalı birikimlere ve...


Makaleyi Oku

Mardin Arapları & Imhellemiye

Roma yazılarında ve Süryani krallığı döneminde yaşanmış olanlarla ilgili bilgiler, Arapların milattan 800 yıl önce Mardin ve civarında  yaşadıklarına dair bilgiler içermektedir ve bu kabilelerin Beni Bekr ve Beni Tağlib Kabileleri olduğunu önümüze sermektedir.


Makaleyi Oku

Mahallemiler (3.Bölüm)

Bazıları kendilerine bir araştırma yaptıklarını söylüyorlar,ilmi gerçeklere ne kadar yakın olduğunu bilmiyoruz ama 7 milyona kadar bir rakamın olduğunu ifade ediyorlar.Sırf Türkiyede yaşayan Mardin Arapları değil,Dünya genelinde 7 milyondan bahsediliyor.Allahu...


Makaleyi Oku

Mahallemilerin Aslı

 

Ortada bir lehçemiz var ve en önemli özellik şudur,1. dünya savaşından sonra,bölgeler ayrıldıktan sonra bizler,Türkiye Cumhuriyeti içerisinde kalan Araplar olduk,Arapça eğitimi görmediğimiz halde,Kendi dilimizi muhafaza ettik.Bu...


Makaleyi Oku

Mahallemiler 1.Bölüm

Beni-Hilal ve Mahallemiler

Beni hilal hikayesi: meşhur Beni Hilal kabilesi diye bir kabile var.Bu Beni hilal kabilesi Mardin ve yöresinden geçerken 100 hanelik veyahut 100 kişilik bir grup arkada kalıyor ve gerisi devam ediyor,göç etmeğe devam ediyor.Mahalle"miyé" de o mahallede...


Makaleyi Oku

Mahallemilerin kökeni

Mahallemilerin hepsi Arapça konuşuyor ve Meshep bakımından büyük çoğunluğu da Şafii’dir.Yalnız Mardin merkezdekilerin büyük çoğunluğu Hanefidir.Yani tüm Mardin Arapları Şafidir demek doğru değil.

Bu bahsettiğiniz mesele yani “Mahallemiler aslında Arap...


Makaleyi Oku

173390 (124)

Kubik-Rubik Joomla! Extensions