G - ع
info@mahallemi.net
mahallemi@mahallemi.net
Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil

3adé:Adetler

3akrab:Akrep

3ambar:Ambar,depo

3arus:Gelin

3asér:Hoşaf,Üzüm suyu

3asır:İkindi

3askar:Asker

3askar:Asker

3askariyé:Askerlik

3aşara:On

3aşara:On

3atiyé:Allah vergisi

3atza,3attaz:Hapşırmak

3azım:Kemik

3azmıcco3en:Aşık kemiği

3ecemi:Acemi

3eceyıb,3ecib:Acayip

3ecız,3ıcız:Acizlik

3ecin:Hamur

3ecin:Hamur

3edüv:adi,düşman

3efené:Küf

3ekıl:akıl

3eks:Asi

3ele Ğaflé:Aniden

3ele şenık:senin için

3elem:alem

3eleyk:Üstüne

3eleyk:Üstüne

3elım:Alim

3éliy:yüksek

3ellıq:as,askıya asmak

3em:Amca

3emel:AmelEmir:Amir,müdür

3émır:çok yakın

3emiq:derin

3emmé:Hala

3emmé:hala

3emmo:Amca

3endi:yanımda

3endu:Yanında

3erdiyé:Baraka

3ereq:İçki

3ereq:Ter

3ériyé:Geçici,öylesine

3esel:Bal

3eseli:Bal rengi

3eşık:Aşık

3eşk:Aşk

3ets:Mercimek

3eyb:Ayıp

3eyb:Ayıp

3eyb:Ayıp

3eyb:Ayıp

3eyn:Göz

3eyn:Göz

3eyn:Pınar

3eze:Taziye

3ezeb:azab

3ıb:Kucak

3ıbbara:Abbara

3ıbır,3ıbra:İbretlik,ibret

3ıcıl:Tosun

3ıclé:Dana

3ıd,3ıddén:Say,saymak

3ıdelé:Adalet

3ılem:Sela

3ılemé:Alamet

3ımeyé:Körler

3ımır:ömür

3ımq:Derinlik

3ınbéyé:üzüm tanesi

3ınet:Dümanlık

3ınıb:Üzüm

3ınyese:

3ıqdé:Düğüm,ukde

3ırq:Irk

3ırs:

3ıryen:Üryan,yoksul

3ıs 3ıs:Kuyruk

3ısa:Sopa

3ış:Yuva

3ış:yuva

3ışe:Akşam yemeği

3ışe:Akşam yemeği

3ışé:Yatsı

3ışrin:Yirmi

3ıtra,3ıttar:ticaret,ticaretçi

3ıtşen:Susamış

3ızayyé:Büyük keltenkele

3ızbé,3éşiré:Aşiret

3ızbé:Aşiret

3ızeviyé:Taziye

3ızrail:Azrail

3ızran:Alıç

3ızrané:Alıç ağacı

3id:Bayram

3in,3in refiqık:yardım etmek

Gammar:Bozulmuş,kokmuş

Gedem,gedemu lıhmar:Isırmak,eşek ısırdı

Gellö:Acaba

Gemiyé:gemi

Gerzel:Üzüm sepeti

Géyré:Harman

Gıngırés:Dağdağan

Gızb:Yalan

Gurrré:Ebabil kuşu

Yorum yaz (0 Yorumlar)

Midyat Gündem

Facebook Üyelerimiz

Powered by Supremo Hosting

Mahallemilerle ilgili Araştırmalar

Mardin Yöresi Takvimi(Bılhıseb)

Mardin Yöresi Takvimi veya Mahallemi Halk Takvimi (Bılhıseb)

Mahallemi (ımhellemi) Halk takvimi, Mardin yöresi, özellikle Midyat civarında yaşayan toplulukların geleneksel kültürel miras olarak nesilden nesile aktardığı doğa olaylarına dayalı birikimlere ve...


Makaleyi Oku

Mardin Arapları & Imhellemiye

Roma yazılarında ve Süryani krallığı döneminde yaşanmış olanlarla ilgili bilgiler, Arapların milattan 800 yıl önce Mardin ve civarında  yaşadıklarına dair bilgiler içermektedir ve bu kabilelerin Beni Bekr ve Beni Tağlib Kabileleri olduğunu önümüze sermektedir.


Makaleyi Oku

Mahallemiler (3.Bölüm)

Bazıları kendilerine bir araştırma yaptıklarını söylüyorlar,ilmi gerçeklere ne kadar yakın olduğunu bilmiyoruz ama 7 milyona kadar bir rakamın olduğunu ifade ediyorlar.Sırf Türkiyede yaşayan Mardin Arapları değil,Dünya genelinde 7 milyondan bahsediliyor.Allahu...


Makaleyi Oku

Mahallemilerin Aslı

 

Ortada bir lehçemiz var ve en önemli özellik şudur,1. dünya savaşından sonra,bölgeler ayrıldıktan sonra bizler,Türkiye Cumhuriyeti içerisinde kalan Araplar olduk,Arapça eğitimi görmediğimiz halde,Kendi dilimizi muhafaza ettik.Bu...


Makaleyi Oku

Mahallemiler 1.Bölüm

Beni-Hilal ve Mahallemiler

Beni hilal hikayesi: meşhur Beni Hilal kabilesi diye bir kabile var.Bu Beni hilal kabilesi Mardin ve yöresinden geçerken 100 hanelik veyahut 100 kişilik bir grup arkada kalıyor ve gerisi devam ediyor,göç etmeğe devam ediyor.Mahalle"miyé" de o mahallede...


Makaleyi Oku

Mahallemilerin kökeni

Mahallemilerin hepsi Arapça konuşuyor ve Meshep bakımından büyük çoğunluğu da Şafii’dir.Yalnız Mardin merkezdekilerin büyük çoğunluğu Hanefidir.Yani tüm Mardin Arapları Şafidir demek doğru değil.

Bu bahsettiğiniz mesele yani “Mahallemiler aslında Arap...


Makaleyi Oku

173390 (124)

Kubik-Rubik Joomla! Extensions