office@goodnews.com
tel.666 777 666

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

 

Ğızelé

Ğızeli oyunu, akşamları dışarıda oynanan bir oyun olup özellikle gençler ve yetişkinler arasında çok sevilen bir oyundur. Her mevsimde oynanmasına rağmen özellikle uzun kış gecelerinde daha çok rağbet görürdü. Oyun, zamanımızda çocuklar arasında oynanan ‘saklambaç’ oyunu ile benzerlik gösterse de kurallarında ve uygulanışında farklılıklar çoktur.

Ğızeli oyunu, 5-6 kişiden oluşan iki ekip arasında oynanır. (Ekiplerdeki kişi sayısı çok önemli değildir.) İki ekip oyunun başlangıç yerini beraber belirler. Oyunun başlangıç yeri genelde köyün veya mahallenin en merkezi yeri veya gençlerin toplandığı yerdir ve her zaman aynıdır. Oyunun başladığı yere ‘hılle’ denir. Hılle aynı zamanda oyunun biteceği yerdir.

Önce kurayla veya yazı tura şeklinde kuruş atılarak saklanacak ekip ve ebe olan (saklanan ekibi bulacak olan ekip) tespit edilir. Saklanacak ekip kendi arasında bir kişiyi ‘simsar’ olarak belirler. Simsar kendi ekibi ile saklanmaz ve ebe olan ekiple kalır. Saklanacak ekip makul olan bir süre içerisinde toplu halde evlerin arasında, tandırlarda, abbara veya kullanılmayan harabe evlerin içinde saklanır. (Saklanılacak yerin uzak veya yakın olması önemli değildir.) Ebe olan ekipte kendi arasında sırayla bir kişi seçer. Bu kişi de saklanan ekibi bulmaya çıktığında diğer ekibin simsarı bununla beraber çıkıp arkadaşlarını sesli bir şekilde uyarır. Nereden geçerlerse bağırıp o yerin ismini söyleyerek arkadaşlarının kendi sesini duyarak ona göre yerlerini değiştirmelerini ister. Söylediği cümlelerden bazıları; ‘ıkve ce hevn, ıkve ce hevn’ (buraya geldi veya buradan geçti), ‘kuve addıl hılle’ (hıllenin yanındadır), ‘kuve addıl abbara’ (abbaranın yanındadır.), ‘kuve addıl tüse’(dut ağacının yanındadır.), ‘kuve ad tannor kahle’( Kahle adlı kadının tandırının yanındadır) şeklindedir. Saklanan ekibi bulmayla görevlendirilen kişi de simsara, hızlı koşmak veya ona çeşitli numaralar yapmak suretiyle izini kaybettirmeye çalışır. Çunkü izini kaybettirirse saklananları daha rahat bulacaktır. Bu şekilde Simsar’da arkadaşlarına haber veremeyecektir. Arkadaşlarına durumu anlatmak için de ‘zayya’ni, zayya’ni’ ( izini kaybettirdi) şeklinde bağırır. Eğer saklanan ekibi bulmakla görevli kişi ekibi bulamazsa veya yorulursa tekrar Hılle’nin yanına döner ve yerine başka bir arkadaşı aramaya çıkar. Oyun bu şekilde devam eder. Taki saklanan ekip bulunana kadar veya saklanan ekip kendilerini bulmakla görevlendirilen kişiye yakalanmadan gizlice Hılle’nin yanına gelene kadar. Eğer yakalanmadan Hılle’nin yanına gelebilirlerse oyunu onlar kazanırlar. Tam tersi saklanan ekip yakalanıp veya bulunursa toplu halde Hılle’nin yanına getirilir ve oyunu kaybederler. Oyun bu şekilde diğer ekibin saklanmasıyla tekrarlanır. Gecenin sonunda belirlenen sayı kadar oyun kazanan ekip bu gecenin galibi sayılır ve ödül olarak bir kasa portakal veya bir kutu lokum beraberce afiyetle yenir.

Yazar: Mahsum ALTUN

www.mahallemi.net

Comments powered by CComment

Mahallemilerle ilgili Araştırmalar

Mardin Yöresi Takvimi(Bılhıseb)

Mardin Yöresi Takvimi veya Mahallemi Halk Takvimi (Bılhıseb)

Mahallemi (ımhellemi) Halk takvimi, Mardin yöresi, özellikle Midyat civarında yaşayan toplulukların geleneksel kültürel miras olarak nesilden nesile aktardığı doğa olaylarına dayalı birikimlere ve...


Makaleyi Oku

Mardin Arapları & Imhellemiye

Roma yazılarında ve Süryani krallığı döneminde yaşanmış olanlarla ilgili bilgiler, Arapların milattan 800 yıl önce Mardin ve civarında  yaşadıklarına dair bilgiler içermektedir ve bu kabilelerin Beni Bekr ve Beni Tağlib Kabileleri olduğunu önümüze sermektedir.


Makaleyi Oku

Mahallemiler (3.Bölüm)

Bazıları kendilerine bir araştırma yaptıklarını söylüyorlar,ilmi gerçeklere ne kadar yakın olduğunu bilmiyoruz ama 7 milyona kadar bir rakamın olduğunu ifade ediyorlar.Sırf Türkiyede yaşayan Mardin Arapları değil,Dünya genelinde 7 milyondan bahsediliyor.Allahu...


Makaleyi Oku

Mahallemilerin Aslı

 

Ortada bir lehçemiz var ve en önemli özellik şudur,1. dünya savaşından sonra,bölgeler ayrıldıktan sonra bizler,Türkiye Cumhuriyeti içerisinde kalan Araplar olduk,Arapça eğitimi görmediğimiz halde,Kendi dilimizi muhafaza ettik.Bu...


Makaleyi Oku

Mahallemiler 1.Bölüm

Beni-Hilal ve Mahallemiler

Beni hilal hikayesi: meşhur Beni Hilal kabilesi diye bir kabile var.Bu Beni hilal kabilesi Mardin ve yöresinden geçerken 100 hanelik veyahut 100 kişilik bir grup arkada kalıyor ve gerisi devam ediyor,göç etmeğe devam ediyor.Mahalle"miyé" de o mahallede...


Makaleyi Oku

Mahallemilerin kökeni

Mahallemilerin hepsi Arapça konuşuyor ve Meshep bakımından büyük çoğunluğu da Şafii’dir.Yalnız Mardin merkezdekilerin büyük çoğunluğu Hanefidir.Yani tüm Mardin Arapları Şafidir demek doğru değil.

Bu bahsettiğiniz mesele yani “Mahallemiler aslında Arap...


Makaleyi Oku

Mahallemiler

*Mahallemi "mim(م‎)" ve  "ha(ﺤ‎)" harflerinin telaffuz edilmesiyle okunur,en azından yöredeki insanlar kendisine Mahallemi diyor.Mahallemi kelimesinin nerden geldiği aslında yüzde yüz bir şey ifade etmek belki mümkün değil ama ilmi araştırmalar bu kelimenin anlamı hakkında ufak...


Makaleyi Oku

Mahallemi Tarihi

Mahallemi(Imhallemi) kelimesi hangi anlama geliyor?gerçek telaffuzu nasıldır? Ve kelime olarak nerden türemektedir?

*Mahallemi "mim(م)" ve  "ha()" harflerinin telaffuz edilmesiyle okunur.


Makaleyi Oku

Midyat Gündem

Facebook Üyelerimiz

Powered by Supremo Hosting