Arap köyleri

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin

SÖĞÜTLÜ BELDESİ

Midyat`a 12 km mesafede olan Kınderib Midyat`ın büyük beldelerinden biridir. Köyün iki ilköğretim okulu ve bir Çok Proğramlı Lisesi, bir sağlık ocağı vardır.

BELDENİN TARİHİ

4500 yıl önce kuraklık nedeniyle Hz. İbrahim`in Hanif dinine mensup bazı Arap kabileler Yemen`den göç edip, bugünkü Cizre Araban köyü-Mardin Yeşilli arasındaki bölgeye yerleştiler. Bu bölgeye ekili toprak arazi, taşra, köy, şehir anlamlarına gelen RİF adını verdiler. Bugünkü Çavuşlu Köy`ünde ikamet eden KENDEOĞULLARI ve HİLALOĞULLARI bir süre sonra KENDERİF (Söğütlü) köyünü kurdular.Bundan sonra bölgede IRAK Babil’den gelen Farisi asıllı Aşuriler hüküm sürmüştür. Aşurileri, İbraniler (Yahudiler) takip etmiştir. Hıristiyanlığın yayılışından sonra bölge Yahudileri RİF biatı ile Hıristiyan hükümranlığını kabul etmişlerdir. Hıristiyanlık dini uzun yıllar bu bölgelerde hâkim olmuştur.Günümüzde bu kültüre ait birçok yapı varlığını korumaktadır. Bölgede azda olsa Hıristiyan halk yaşamını sürdürmektedir. Miladi 641 yılında RİF bölgesi Hz. Ömer`in gönderdiği İYAZ-BİN ĞANEM komutasındaki ordu tarafından fethedilmiştir. Birçok aşiret savaşa gerek kalmadan İslam dinini kabul etmiştir.Bugünkü Gündoğdu mahallesindeki köyün en eski ibadethanesi olan Şeyh Ahmed Camisi (Cemi El Fokani) o zamanın kiliselerindendi. Kilise fetih sembolü olarak camiye dönüştürülmüş Ulu Cami olmuştur. Fetih sırasında şehit olan sahabelerden dokuzunun mezarı köyün içinde olup yerleri bilinmektedir. Tarihi ve kültürel değeri olan bu yapıların restore edilmesi hem yetkililerin hem de bölge halkının vefa borcudur. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan belde tarihi eserler bakımından zengindir. Mahallemiler olarak bilinen ve Şafi mezhebine tabi olan belde halkı Arapça dilini kullanmaktadır.

İdari , Coğrafi ve Tarihi Durum

Mardin İli, Midyat İlçesine bağlı Söğütlü Beldesi 1989 seçimleri ile birlikte Belediye olmuştur. 21 memur ve  bir geçici işçiden oluşan toplam  22 personeli ile  hizmet vermektedir. 1990 yılı nüfusu 5723 kişi iken 1997 yılı , 8005 ile 2000 yılı nüfus sayımı resmi sonucuna göre 7798 kişiyi barındıran Belde;  Mardin İl merkezine 60 km., Midyat İlçe merkezine ise 10 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Söğütlü  Beldesine , Mardin`den Midyat İlçe merkezine giderken 10 km. kala Güneye ayrılan 2 km`lik asfalt bir yol ile ulaşılmaktadır. Bu yollar her mevsim ulaşıma elverişlidir. Beldeye en yakın demiryolu istasyonu Mardin İstasyonu olup 69 km. uzaklıktadır.

Ekonomik ve Kültürel Durum

Tarım alanında Arpa, buğday ve mercimek yetiştirilmektedir. Kavun, karpuz ve üzüm üretimi de geçim kaynakları arasındadır. Sınırlı tarımsal üretimin yanı sıra hayvancılık asıl geçim kaynakları arasındadır. Yaklaşık   3000 adet büyükbaş ve   3500  adet küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Belde yakın civarında bu hayvanların içme suyunu karşılayabilecek herhangi bir yerüstü suyu bulunmamaktadır.Belde`de iki adet İlköğretim Okulu, 1 adet Çok Amaçlı Lise, bir adet  Sağlık Ocağı, bir adet Halı kursu ve beş adet cami bulunmaktadır.Mevcut yolların; Belde merkezine kadar olan 2 km`lik kısmı asfalt kaplama, Belde içinde bulunan yolların , yaklaşık % 75`i beton kaplama , diğer yollar ise stabilizedir.Belde`ye bağlı mezra ve köy bulunmamaktadır. Merkezde üç adet mahalle bulunmaktadır. Güneyde Belde girişinde Yeni Mahalle, Kuzeyde Gündoğdu mahallesi, ve Karşıyaka   mahallesi,  bulunmaktadır.

Alt Yapı Tesisleri Durumu

Merkez, belde olmadan önce teknik anlamda kanalizasyon şebekesi bulunmamakta idi. Yerleşim birimlerinde fosseptik çukurları ile atık su problemi çözülmeye çalışılmakta idi. Ancak yerleşim birimi Belde olduktan sonra genel anlamda bir Kanalizasyon şebekesi %40 yapılmış olup,  maliyetler  yarısı yardım diğerleri belediye bütçesinden karşılanmıştır. Belde`de Kanalizasyon şebekesi sorunu büyük ölçüde azalmış olup, yaklaşık olarak  % 40`lık şebeke faal durumdadır.

Enerji Tesisleri Durumu

Elektrik enerjisi Midyat &8211; Acırlı &8211; Söğütlü üzerinden gelen Enterkonnekte sisteme bağlı olup, TEDAŞ tarafından sağlanmaktadır. Belediyeye satış bedeli KDV dahil  93.800 Tl/Kw saattir.

Mevcut İçme suyu Tesisleri Durumu

Mevcut içme suyu ihtiyacı Beldenin İmar sınırları içerisinde bulunan Qtoplam=23 lt/sn debiye sahip   5 derin kuyulardan karşılanmaktadır. 1 no`lu derin kuyu 1970 yılında YSE tarafından açılmış olup, yine YSE tarafından 1974 yılında yapılan 100 m3`lük kargir depoya iletim vasıtası ile terfi edilmiştir. Adı geçen 2 no`lu derin kuyular İller Bankası tarafından açılmış olup, Belediye Bütçesinden karşılanan 600 m3`lük depoya iletim vasıtası ile terfi edilmiştir. Belde`de içme suyu şebekesi İhale sonucu yüklenici firma tarafından yapılmış olup İçme suyu şebekesinde herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Ayrıca Belediye Su İşleri meskenlere taşınan su bedelinin m3 fiyatını 200.000 tl/m3 olarak belirlemiştir.

 İmar Planları Durumu

Beldenin ilk halihazır haritası Müt.Muharrem DEMİRTAŞ tarafından 14 adet 1/1000 ölçekli pafta olarak hazırlanmış olup 25.10.1990 tarihinde onanmıştır.       Beldenin imar planları halihazır haritaların hazırlanmasını müteakip hazırlanarak 1994 yılında onanmıştır. Halihazır durum ile uyumlu olan imar planları Müt. Gökçe Hrt. Ve Tic. Ltd. şti.   tarafından hazırlanmıştır. 17 adet 1/1000 ölçekli pafta olarak hazırlanmış 120.000 ha`lık bir alanı kapsamaktadır.İmar planı, planlama dönemi sonucu için hedef nüfusu 12.000 kişi kabul edilmiştir. 120.000 ha`lık   imar planında konut alanı olarak 60,74 ha`lık bir alan ayrılmıştır.

Nüfus

D.İ.E. Nüfus sayımı kesin sonuçlarına göre Söğütlü  Beldesinin 2000 yılı nüfusu 7798 kişidir. Belde`nin 1990, 1997 ve 2000 yıllarında yapılan nüfus sayım sonuçlarına göre nüfus değerleri aşağıda verilmiştir.

Yorum yaz (0 Yorumlar)